WSPÓŁPRACA/COOPERATION

Jeśli jesteś chętny współpracować ze mną- jednorazowo lub przez jakiś czas, skontaktuj się ze mną:
 e-mail: aniarajekblog@o2.pl
If you would like to cooperation with me- once or for a time, send me on: 
e-mail : aniarajekblog@o2.pl


Współpracuję/Współpracowałam z:

I cooperate/cooperated with: